รวมบทสวดมนต์ที่นิยมสวด สวดมนต์แปลสำหรับอุบาสก/อุบาสิกาพร้อมเสียงสวดมนต์ บทสวดธรรมจักร ชินบัญชร พาหุง มหากาฯ เจ็ดตำนาน เสียงสวดมนต์ต่างๆ อีกมาก ฟังแล้วสบายใจเกิดประโยชน์แก่จิตตน คือ เสียงในการสวดมนต์จะกลบเสียงภายนอกไม่ให้เข้ามารบกวนจิต ก็จะทำให้เกิดความสงบอยู่กับบทสวดมนต์นั้นๆ ทำให้เกิดสมาธิและปัญญา เข้ามาในจิต ผู้ใดที่ได้ยินได้ฟังเสียงสวดมนต์จะพลอย ได้เกิดความรู้เกิดปัญญามีจิตสงบลึกซึ้งตามไปด้วย...
อุบาสก อุบาสิกาทั้งหลายการสวดมนต์เป็นการระลึกถึงพรพุทธคุณ พระธรรมคุณพระสังฆคุณ เมื่อจิตมีที่พึ่งคือพระรัตนครัย ความกลัวก็ดี ความสะดุ้งกลัวก็ดี และความขนพองสยองเกล้าก็ดี ภัยอันตรายใดๆ ก็ดี จะไม่มีแก่ผู้สวดมนต์นั้นแล .......


หากต้องการเสียงเพลงธรรมะที่เกี่ยวกับบทสวดมนต์ คลิกที่นี่
ทำวัตรเช้า Download
ทำวัตรเย็น Download
ชินบัญชร Download
ชินบัญชร-แปลไทย Download
พาหุุุง Download
ธรรมจักร Download
ธรรมจักรแปลไทย Download
พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก Download
พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก-แปลไทย Download